Pieraksts autoskolā

Klients var atteikties no līgumā paredzētajiem pakalpojumiem 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, sūtot paziņojumu par atteikumu (brīvā formā) pa pastu: gross@gross.lv vai iesniedzot personīgi attiecīgājā autoskolas nodaļā. Klientam ir jāmaksā par atteikuma tiesību laikā saņemtajiem pakalpojumiem.
Pēc anketas aizpildīšanas un samaksas par apmācību līgumu var noslēgt tajā pašā dienā. Pēc anketas aizpildīšanas bez apmācību apmaksas personai trīs dienu laikā ir jāierodas birojā Merķeļa iela 5, lai noslēgtu līgumu. Atlaides nesummējas ar citām autoskolas atlaidēm, kā arī neattiecas uz skolēniem, kuri jau mācās autoskolā.
Produkts Kopa
B kategorija (Teorija) 40 EUR 40,00 €
Kopa 40,00 €