Blūzmanis Valdis

Valdis__main

Blūzmanis Valdis

tālr.: 288-140-74
apm.kategorija: B
apm. valoda:
Mehāniskā ātrumkārba
eksaminētājs