Braukšanas ātrums, distance un intervāls

Mācības tiešsaistē

Braukšanas ātrums, distance un intervāls

112 Transportlīdzekļa vadītājam jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz noteiktos ierobežojumus, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, transportlīdzekļa un kravas īpatnības un stāvokli, kā arī ceļa un meteoroloģiskos apstākļus (īpaši redzamību braukšanas virzienā).

113 Ja izveidojas ceļu satiksmei bīstami šķēršļi vai citas briesmas, kuras transportlīdzekļa vadītājs spēj pamanīt, viņam jāsamazina braukšanas ātrums vai pilnīgi jāaptur transportlīdzeklis, vai, neradot bīstamību citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, šķērslis jāapbrauc.

[Atceries! Redzamības attālums braukšanas virzienā vienmēr ir jābūt lielāks par apstāšanas ceļa garumu.]

114 Apdzīvotās vietās visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/h, bet dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos, degvielas uzpildes staciju un stāvvietu teritorijās - 20 km/h.

115 Ārpus apdzīvotām vietām transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt:

115.1. motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 t, un autobusiem - 90 km/h;

115.2. automobiļiem un autobusiem, velkot piekabi, un kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 t, - 80 km/h.

116 Ceļa posmos, kur uzstādītas attiecīgas ceļa zīmes, transportlīdzekļi drīkst braukt ar ātrumu, kas nepārsniedz ceļa zīmē norādīto.

117 Citos gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 115. un 116. punktā, transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt:

117.1. pārvadājot pasažierus ārpus kabīnes speciāliem darbiem paredzētos kravas automobiļos, kuru furgona tipa kravas telpā ir ierīkotas pasažieru sēdvietas, - 60 km/h;

117.2. velkot mehāniskos transportlīdzekļus, - 50 km/h;

117.3. velkot šo noteikumu 249. punktā minētos tehnoloģiskos agregātus - piekabes, - 40 km/h;

117.4. braucot pa ceļu, kas apzīmēts ar 548ceļa zīmi, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 t, un autobusiem - 110 km/h, automobiļiem un autobusiem, velkot piekabi, un kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 t, - 90 km/h, bet laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam attiecīgi - 90 un 80 km/h;

117.5. mopēdiem - 45 km/h. 

118 Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts:

118.1. pārsniegt transportlīdzekļa izgatavotāja noteikto maksimālo braukšanas ātrumu;

118.2. pārsniegt braukšanas ātrumu, kāds saskaņā ar šo noteikumu 263. punktā minētajām prasībām norādīts pazīšanas zīmē uz transportlīdzekļa;

188.3. traucēt ceļu satiksmi, bez vajadzības braucot ar pārāk mazu ātrumu;

118.4. strauji bremzēt, ja tas nav nepieciešams ceļu satiksmes drošībai.

119 Transportlīdzekļa vadītājam atkarībā no braukšanas ātruma jāizvēlas tāda distance, lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes, kā arī jāizvēlas tāds intervāls, kas nodrošina ceļu satiksmes drošību.

120 Ārpus apdzīvotām vietām šo noteikumu 266. un 268.punktā minēto transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) vadītājiem starp savu un priekšā braucošo transportlīdzekli jāietur tāda distance, lai apdzenošie transportlīdzekļi varētu netraucēti pārkārtoties ceļa labajā pusē. Šī prasība nav spēkā, ja transportlīdzekļa
vadītājs gatavojas apdzīt, kā arī intensīvas ceļu satiksmes apstākļos.