Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana

Mācības tiešsaistē

Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana

187 Skaņas signālu atļauts lietot, tikai lai novērstu ceļu satiksmei bīstamas situācijas, bet ārpus apdzīvotām vietām - arī lai pievērstu citu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību.

188 Avārijas gaismas signalizācija jāiededz (izņemot gadījumus, ja mehāniskais transportlīdzeklis ar tādu nav aprīkots vai tā nedarbojas) un avārijas zīme uz ceļa jāizliek šādos gadījumos:

188.1. piespiedu apstāšanās gadījumā vietās, kur apstāties vai stāvēt aizliegts, vai vietās, kur redzamības, meteoroloģisko apstākļu, citu transportlīdzekļu braukšanas ātruma, ceļa seguma stāvokļa u.tml. iemeslu dēļ apturētais transportlīdzeklis var radīt draudus satiksmes drošībai;

188.2. ja noticis ceļu satiksmes negadījums vai uz brauktuves izkritusi vai izlijusi krava;

188.3. apstājoties un stāvot uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, ja nedeg kāds no priekšējiem vai pakaļējiem gabarītlukturiem.

189 Braucot avārijas gaismas signalizācija jāiededz arī šādos gadījumos:

189.1. ja vadītājs tiek apžilbināts;

189.2. velkamajam mehāniskajam transportlīdzeklim.

[Atceries! Ieslēdz avārijas gaismas signalizāciju, lai brīdinātu citus ceļa satiksmes dalībniekus par iespējamo bīstamību (sastrēgumiem, transportlīdzekļu bojājumiem utt.)]

190 Avārijas zīme uz ceļa jāizliek tādā attālumā no transportlīdzekļa, lai laikus brīdinātu citu transportlīdzekļu vadītājus par briesmām. Jebkurā gadījumā attālumam no avārijas zīmes līdz transportlīdzeklim jābūt šādam:

190.1. apdzīvotās vietās - ne mazākam par 15 m;

190.2. ārpus apdzīvotām vietām - ne mazākam par 100 m.

191 Transportlīdzekļa vadītājs, kurš pārvadā bīstamas kravas, piespiedu apstāšanās gadījumā uz ceļa papildus šo noteikumu 190.punktā noteiktajai avārijas zīmei izliek 2 mirgojošus oranžus (dzeltenus) lukturus.