Pasažieru pārvadāšana

Mācības tiešsaistē

Pasažieru pārvadāšana

197 Transportlīdzeklī nedrīkst pārvadāt lielāku pasažieru skaitu, kā norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā vai norādījis (paredzējis) transportlīdzekļa izgatavotājs. Pasažieri jāpārvadā tā, lai tie netraucētu transportlīdzekļa vadītāju un neierobežotu viņa redzamību. Pasažierus vieglajos automobiļos un kravas automobiļos atļauts pārvadāt tikai šim nolūkam paredzētajās sēdvietās, bet autobusos – arī šim nolūkam paredzētajās stāvvietās.

198 (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75).

199 Pārvadājot bērnu grupas, kas dodas ekskursijās, uz sporta pasākumiem u.tml., autobusā jāatrodas vismaz vienam pieaugušajam pavadonim. Šādam transportlīdzeklim priekšpusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei atbilstoši šo noteikumu 257.punktā minētajām prasībām.

200 Ja transportlīdzekļos, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, ved bērnus, kuru augums nepārsniedz 150 cm, jālieto viens no šādiem drošības līdzekļiem:

200.1. bērnam jāatrodas viņa vecumam un svaram atbilstošā bērnu sēdeklītī, kas ar drošības jostu piesprādzēts pie pasažieru sēdekļa;

200.2. bērnam jāsēž uz viņa vecumam un svaram atbilstoša paliktņa un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu.

[Atceries! Ar drošības jostu nepiesprādzēts bērns pat nenozīmīgas sadursmes gadījumā nokritīs no sēdekļa. Ievēro transportlīdzekļa ražotāja instrukcijas: nesēdini bērnu uz sēdekļa, kas ir aprīkots ar gaisa spilvenu.]

201 Aizliegts pārvadāt pasažierus kravas automobilī ārpus tā kabīnes, izņemot:

201.1. Iekšlietu ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienību transportlīdzekļus (pasažieru pārvadāšanas kārtību šādos gadījumos nosaka attiecīgās institūcijas iekšējie normatīvie akti);

201.2. speciāliem darbiem paredzētus kravas automobiļus, kuru furgona tipa kravas telpās ir ierīkotas pasažieru sēdvietas un kuri ir noteiktā kārtībā reģistrēti.

202 Noteikumu 201.punktā minētajos gadījumos pārvadāt pasažierus atļauts transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir tiesības vadīt C kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, bet, ja pasažieru skaits (neskaitot transportlīdzekļa vadītāju) pārsniedz astoņus cilvēkus, - transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir tiesības vadīt C
un attiecīgi D1 vai D kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus.

203 Aizliegts pārvadāt pasažierus:

203.1. ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā;

203.2. kas jaunāki par 14 gadiem, vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, ja tā konstrukcijā nav paredzētas drošības jostas, kā arī uz motocikla sēdekļa.