Mācību braukšana

Mācības tiešsaistē

Mācību braukšana

210 Mācību iestāžu braukšanas mācību instruktoram jābūt atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja un instruktora apliecībai. Individuāli mācīt vadīt atļauts transportlīdzekļa vadītājam, kura atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz 3 gadi.

211 Personai, kura mācās braukt ar motociklu, triciklu, kvadriciklu, automobili vai autobusu, jābūt klāt braukšanas mācību atļaujai vai dokumentam par tiesībām vadīt mehāniskos transportlīdzekļus. Pēc policijas darbinieku pieprasījuma viens no šiem dokumentiem jāiedod pārbaudei.

212 Individuāli mācīt vadīt atļauts tikai ar A1, A, B1 un B kategorijas transportlīdzekļiem.

213 Mācīt personas vadīt transportlīdzekli drīkst ne agrāk kā divus gadus pirms atbilstošās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

214 Sākotnējai mācību braukšanai jānotiek norobežotos laukumos (autodromos).

215 Mācību braucieni pa ceļiem drīkst notikt tikai apmācītāja (transportlīdzekļa vadītāja) klātbūtnē un tikai tad, kad mācāmā persona ir pietiekami labi apguvusi vadīšanas iemaņas. Mācāmajai personai jāzina un jāievēro šo noteikumu prasības. Pašvaldības savā administratīvajā teritorijā ir tiesīgas noteikt ceļus, pa kuriem laikā no plkst.7.00 līdz 10.00 un no plkst.16.00 līdz 20.00 aizliegti mācību braucieni.

216 Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kurus lieto mācību braukšanai, jābūt pazīšanas zīmei atbilstoši šo noteikumu 260., 261. un 262.punktā minētajām prasībām.