Atpūtas kuģu ugunis, zīmes un signāli

Mācības tiešsaistē

Atpūtas kuģu ugunis, zīmes un signāli

57 Atpūtas kuģis ugunis ieslēdz diennakts tumšajā laikā un ierobežotas redzamības apstākļos. Signālfigūras izliek diennakts gaišajā laikā.

58 Lai atpūtas kuģis paziņotu par avāriju un palīdzības nepieciešamību, vadītājs izmanto vismaz vienu no šādiem avārijas signāliem:

58.1. nepārtraukts skaņas signāls vai nepārtraukta zvanīšana ar zvanu vai citu metāla priekšmetu;

58.2. taisnstūra karogs mastā un virs vai zem tā novietots bumbveidīgs priekšmets;

58.3. sarkana signālraķete;

58.4. dūmu signāls — oranžas krāsas dūmu signālraķete;

58.5. uz sāniem izstieptu roku pacelšana un nolaišana (kustībām jābūt lēnām un atkārtotām);

58.6. ultraīsviļņu (UĪV) radio izsaukums starptautiskajā 16. vai 70.kanālā.

59 Atpūtas kuģim ar motoru (atkarībā no tā garuma) gaitā izliek bortu un pakaļgala ugunis. Bortu ugunis var apvienot vienā lukturī (kombinētais lukturis).

60 Atpūtas kuģim (arī tad, ja to velk) izliek riņķa ugunis vai arī tur gatavībā elektrisko lukturi vai iedegtu laternu ar baltu uguni, ko laikus izliek, tuvojoties citiem kuģošanas līdzekļiem, lai novērstu sadursmi.

61 Atpūtas kuģis (izņemot airu laivu un ūdensmotociklu), kā arī atpūtas kuģis, kas velk citu kuģošanas līdzekli, ir aprīkots ar navigācijas zīmēm un signāliem atbilstoši COLREG-72, ja tā konstrukcija paredz navigācijas zīmju un signālu uzstādīšanu.

62 Jahtai gaitā izliek bortu ugunis un pakaļgala ugunis.

63 Jahtai, kuras garums mazāks par 20 metriem, šo noteikumu 62.punktā minētās ugunis var apvienot vienā lukturī. Lukturi izliek masta augšgalā vai masta augšgala tuvumā labi redzamā vietā.

64 Jahtai gaitā papildus šo noteikumu 62.punktā minētajām ugunīm masta augš­galā vai tā tuvumā labi redzamā vietā var izlikt divas vertikālā līnijā izvietotas riņķa ugunis (augšējai jābūt sarkanai, bet apakšējai — zaļai). Riņķa ugunis nedrīkst būt novietotas kopā ar šo noteikumu 63.punktā minēto kombinēto lukturi.

65 Jahtai, kuras garums mazāks par 7 metriem, izliek šo noteikumu 62. vai 63.punktā minētās ugunis, ja tas praktiski iespējams. Ja vadītājs ugunis neizliek, viņš tur gatavībā elektrisko lukturi vai iedegtu laternu ar baltu uguni, ko laikus izliek, tuvojoties citiem kuģošanas līdzekļiem, lai novērstu sadursmi.

66 Jahtai ar burām un motoru tās priekšgalā labi redzamā vietā diennakts gaišajā laikā uzstāda melnas krāsas konusveida zīmi ar virsotni uz leju, bet diennakts tumšajā laikā - tādas pašas ugunis kā atpūtas kuģim ar motoru (59.punkts).

67 Atpūtas kuģim, kas ir noenkurojies, diennakts gaišajā laikā vislabāk redzamajā vietā izliek bumbu vai bumbai līdzīgu priekšmetu, bet diennakts tumšajā laikā – baltu riņķuguni un pēc iespējas apgaismo klāju.

68 Atpūtas kuģis, kas ir zaudējis gaitu (piemēram, bojāts motors, bojāta stūres iekārta, bojāta dzeniekārta) attiecībā pret ūdeni un atrodas citu kuģošanas līdzekļu ceļā, laikus brīdina tos par savu stāvokli:

68.1. diennakts gaišajā laikā — ar apļveida kustību virs galvas, rokā turot pamanāmu priekšmetu;

68.2. diennakts tumšajā laikā — ar apļveida kustību virs galvas, rokā turot baltas krāsas uguni.

69 Papildus šo noteikumu 68.punktā minētajiem nosacījumiem brīdi­nājuma signālu var dot ar nepārtrauktu skaņu, izmantojot jebkuru priekšmetu (piemēram, zvans vai cits metāla priekšmets), kas nodrošina skaidri saklausāmas skaņas, kā arī dot jebkurus citus COLREG-72 noteiktos brīdinājuma signālus.

70 Atpūtas kuģi, kas garāks par 12 metriem, apgādā ar skaņas signālierīci (piemēram, svilpi), kas nodrošina īsus (apmēram sekundi) un garus (no 4 līdz 6 sekundēm) skaņas signālus, kas ir dzirdami ne mazāk kā 900 metru attālumā.

71 Ierobežotas redzamības apstākļos var dot šādus skaņas signālus:

71.1. gaitā – viens garš signāls ar regulāru intervālu, kas nepārsniedz 2 minūtes;

71.2. nepārvietojoties – divi gari signāli ar regulāru intervālu, kas nepārsniedz 2 minūtes.

72 Atpūtas kuģis, kura redzamības robežās ir cits kuģis, var apstiprināt savu manevru ar šādiem skaņas signāliem:

72.1. viens īss signāls — "Es mainu savu kursu pa labi";

72.2. divi īsi signāli — "Es mainu savu kursu pa kreisi";

72.3. trīs īsi signāli — "Mani motori strādā atpakaļgaitā";

72.4. pieci īsi signāli ar maziem intervāliem — "Brīdinājums".