Vadītāja kvalifikācija

Mācības tiešsaistē

Vadītāja kvalifikācija

76 Vadīt ūdensmotociklus, motorlaivas, kuterus un motorjahtas atļauts personām, kurām ir normatīvajos aktos par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu noteiktajā kārtībā iegūtas attiecīga kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesības. Kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesības apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu vadītāju reģistrā un kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība.

77 svītrots ( ar grozījumiem, kas izdarīti 18.05.2010).

78 Airu laivu un buru jahtu vadīt bez pilngadīgas personas klātbūtnes atļauts personām, kas sasniegušas 14 gadu vecumu.

79 Mācīt vadīt kuģošanas līdzekli drīkst pilngadīga persona, kurai ir attiecīgā kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesības.

80 svītrots ( ar grozījumiem, kas izdarīti 18.05.2010.).

81 Mācību kuģošana ar atpūtas kuģi notiek vietās, kur nav intensīvas ūdens satiksmes un kur tas netraucē kopējai ūdens satiksmei.

82 Apmācot vadīt kuģošanas līdzekli, apmācītājs atrodas kuģošanas līdzeklī vai uz tā. Apmācot vadīt ūdensmotociklu, aizliegts vienlaikus apmācīt vairāk nekā vienu apmācāmo.