Noslēguma jautājumi

Mācības tiešsaistē

Noslēguma jautājumi

89 Mazizmēra kuģošanas līdzekļu, jahtu un motorjahtu vadītāju apliecības, kas ir izdotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas motorlaivu, kuteru un ūdensmotociklu vadīšanai līdz tajās norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.oktobrim. (Grozīts ar MK 30.08.2005. noteikumiem Nr.648)

89.1 Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD)) līdz 2009.gada 28.februārim, ir derīga attiecīgā tipa atpūtas kuģa vadīšanai līdz vadītāja apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām.

90 Personām, kurām nav attiecīga kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesību, līdz 2006.gada 1.maijam atļauts vadīt mazizmēra kuģošanas līdzekli un ūdensmotociklu bez vadītāja apliecības, ja tiek ievērotas šo noteikumu prasības. (Grozīts ar MK 30.08.2005. noteikumiem Nr.648)

91 Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju apliecības Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) sāk izsniegt ne vēlāk kā 2006.gada 1.aprīlī.

92 Šo noteikumu 87.punktā minētās prasības izpildāmas līdz 2006.gada 1.aprīlim.

93 Šo noteikumu 26.9.1.apakšpunktā noteiktā pieļaujamā alkohola koncentrācija asinīs attiecas uz kuteru, ūdensmotociklu, motorlaivu un jahtu vadītājiem.