2.pielikums. Iekšējo ūdeņu navigācijas zīmes un ugunis

Mācības tiešsaistē

2.pielikums. Iekšējo ūdeņu navigācijas zīmes un ugunis

1 Aizlieguma zīmes nosaka ūdens satiksmes ierobežojumus

1.1 Enkuroties aizliegts - piemēram, aizliegts izmest enkuru, loti. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.2 Kuģošanas līdzekļiem kuģot aizliegts - кuģošanas līdzekļiem tālāk kuģot aizliegts. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē divas viena virs otras novietotas pastāvīgi degošas sarkanas gaismas ugunis - 

1.3 Aizliegts radīt izskalošanu - kuģošanas līdzekļiem jākuģo ar tādu ātrumu, lai neradītu izskalošanu. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē divas viena virs otras izvietotas ugunis: augšējā - sarkana, apakšējā - balta. 

1.4 Motorizētiem kuģošanas līdzekļiem kuģot aizliegts - kuģošanas līdzekļiem, kuri darbināmi ar motoru, tālāk kuģot aizliegts. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.5 Visiem atpūtas kuģiem kuģošana aizliegta - aizliegts kuģot visiem atpūtas kuģiem. Diennakts tumšajā  laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.6 Aizliegta ūdensslēpošana - aizliegta visu veidu ūdensslēpošana. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.7 Aizliegts kuģot ar jahtām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti kuģošanai galvenokārt ar burām- kuģošana jahtām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti kuģošanai galvenokārt ar burām, aizliegta. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.8 Visiem peldlīdzekļiem, izņemot motorizētos un buru kuģošanas līdzekļus, kuģošana aizliegta - visiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot motorizētos un buru kuģošas līdzekļus, kuģošana aizliegta. Diennekts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.9 Aizliegta vējdēļu izmantošana - aizliegta vējdēļu izmantošana. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.10 Kuģošanas līdzekļus nolaist ūdenī un izcelt krastā aizliegts - kuģošanas līdzekļus nolaist ūdenī un izcelt krastā aizliegts. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.11 Aizliegta ūdensmotociklu izmantošana - aizliegta ūdensmotociklu izmantošana. Diennakts tumšajā laika zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.12 Norādīto kuģošanas ātrumu (km/h) pārsniegt aizliegts - norādīto kuģošanas ātrumu (km/h) pārsniegt aizliegts. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.13 Kuģošanas līdzekļiem stāvēt pie krasta vai noenkuroties aizliegts - kuģošanas līdzekļiem stāvēt pie krasta vai noenkuroties aizliegts. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

1.14 Kuģošanas līdzekļiem tauvoties aizliegts - kuģošanas līdzekļiem tauvoties aizliegts. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

2 Brīdinājuma zīmes brīdina vadītājus par ūdens satiksmes īpatnībām un nosaka ūdens satiksmes režīmu.

2.1 Veikt pastiprinātu novērošanu - norāda iekšējo ūdeņu posmu, kurā jāievēro īpaša piesardzība. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

2.2 Tilta vai pārvada augstums - norāda tilta vai gaisa pārvadu ar ierobežotu augstumu. Cipars zīmē norāda attālumu metros no vidējā ūdens līmeņa līdz pārvada apakšejai malai. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

2.3 Ierobežots kuģošanas dziļums metros - cipars zīmē norāda maksimāli pieļaujamo kuģa iegrimi dotajā kuģu ceļa posmā metros (atskaite no vidējā ūdens līmeņa). Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

2.4 Kuģošana aizliegta ārpus vairogiem - zīme tiek izvietota uz tilta balstiem, vai tilta pārvada posmiem starp kuriem iet kuģu ceļš. Tilta balstus diennakts tumšajā laikā izgaismo. Gaismas avota (prožektora) staru virza perpendikulāri ūdens virsmai, un tas nedrīkst traucēt citu navigācijas uguņu redzamību.

2.5 Norāda kuģošanas līdzekļu kustības virzienu - norāda kuģošanas līdzekļu kustības virzienu. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

2.6 Radiostacijai jābūt ieslēgtai - radiostacijai jābūt ieslēgtai. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

2.7 Radiostacijai jābūt ieslēgtai norādītajā kanālā - radiostacijai jābūt ieslēgtai norādītajā kanāl. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

2.8 Kuģu ceļa vai kanāla platums ierobežots - kuģu ceļa vai kanāla platumu norāda cipars zīmes centrā. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējums tiek izgaismots.

3 Vadlīnijas zīmes norāda kuģa ceļa asi. Vadlīniju veido divas viena aiz otras uzstādītas pārejas zīmes, no kurām priekšējā zīme izvietota zemāk par aizmugurējo. Pārejas zīmes norāda kuģa ceļa virzienu, kur tas pāriet no viena krasta uz otru krastu.

3.1 Vadlīnijas un pērejas zīme - rombveida dzeltenas krāsas zīmi ar vertikālu melnu svītru vidū uzstāda iekšējo ūdeņu kreisajā krastā. Diennakts tumšajā laikā katru zīmi apzīmē dzeltena zibšņu vai pārtraukuma uguns ar nepāra skaitļa raksturojumu, tikai ne trīs zibšņu periods - 

3.2 Vadlīnijas un pārejas zīme - kvadrātveida dzeltenas krāsas zīmi ar vertikālu melnu svītru vidū uzstādīta iekšējo ūdeņu labajā krastā. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē dzeltena zibšņu vai pārtraukuma uguns ar pāra skaitļa raksturojumu, tikai ne divu zibšņu periods - 

4 Gaitas zīmes krastā norāda, ka kuģa ceļš var iet krasta tuvumā, kur izvietotas attiecīgās gaitas zīmes.

4.1 Gaitas zīme - kvadrātveida baltas krāsas zīmi ar horizontālu platu sarkanu svītru vidū uzstādā iekšējo ūdeņu labajā krastā. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē pastāvīgi degoša sarkanas gaismas uguns - 

4.2 Gaitas zīme - rombveida divu krāsu kombinēto zīmi, kuras augšējais trīsstūris zaļš, apakšējais - balts, uzstāda iekšējo ūdeņu kreisajā krastā. Diennakts tumšajā laikā šo zīmi apzīmē pastāvīgi degoša zaļas gaismas uguns - 

5 Bojas apzīmē kuģu ceļu malas.

5.1 Bojas - sarkanas krāsas cilindriskas formas boja, kurai diennakts tumšajā laikā iedegta sarkanas krāsas ritmiski mirgojoša uguns, apzīmē upes labo krastu - 

5.2 Bojas - zaļas krāsas konusa formas boja, kurai diennakts tumšajā laikā iedegta zaļas krāsas ritmiski mirgojoša uguns, apzīmē upes kreiso krastu - 

6 Fiksētās zīmes norobežo bīstamas vietas un navigācijas šķēršļus.

6.1 Fiksētā zīme - sarkanas krāsas fiksētā zīme norobežo bīstamas vietas un navigācijas šķēršļus upes labajā krastā. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

6.2 Fiksētā zīme - zaļas krāsas fiksētā zīme norobežo bīstamas vietas un navigācijas šķēršļus upes kreisajā krastā. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

6.3 Fiksētā zīme - zīme norobežo bīstamas vietas un navigācijas šķēršļus, kas sadala kuģu ceļu divās daļās. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7 Informācijas zīmes.

7.1 Atļauts kuģošanas līdzekli nolaist ūdenī un izcelt krastā - atļauts kuģošanas līdzekli nolaist ūdenī un izcelt krastā. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.2 Atļauta ūdensmotociklu izmantošana - atļauta ūdensmotociklu izmantošana. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.3 Atļauts kuģošanas līdzeklim stāvēt pie krasta - zīmi uzstāda vietās, kur atļauts noenkurot kuģošanas līdzekli vai atļauta kuģošanas līdzekļa stāvēšana pie krasta. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu izgaismo.

7.4 Atļauta motorlaivas izmantošana - atļauta motorlaivas izmantošana. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.5 Atļauta vējdēļu izmantošana - atļauta vējdēļu izmantošana. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.6 Atļauta kuģošana jahtām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti kuģošanai galvenokārt ar burām- atļauta kuģošana jahtām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti kuģošanai galvenokārt ar burām. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.7 Atļauta ūdensslēpošana - atļauta visu veidu ūdensslēpošana. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.8 Atļauta kuģošana visiem atpūtas kuģiem - atļauts kuģot visiem atpūtas kuģiem. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.9 Atļauts kuģot motorizētiem kuģošanas līdzekļiem - atļauts kuģot kuģošanas līdzekļiem, kuri darbināmi ar motoru. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.10 Dzeramā ūdens ņemšanas vieta - dzerama ūdens ņemšanas vieta. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.11 Telefons - telefons. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.12 Vienvirziena kustības vai ierobežojuma beigas - vienvirziena kustības vai ierobežojuma beigas. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.13 Iespēja saņemt kuģošanas informāciju kanālā, kas norādīts zīmē - iespēja saņemt kuģošanas informāciju kanālā, kas norādīts zīmē. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.14 Atļauta tauvošanās zīmē norādītā attāluma robežās - atļauta tauvošanās zīmē norādītā attāluma robežās. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.15 Atļauta tauvošanās zīmē norādītajā attālumā - atļauta tauvošanās zīmē norādītajā attālumā. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.16 Maksimālais blakus tauvojamo kuģu skaits (borts pie borta) - maksimālais blakus tauvojamo kuģu skaits (borts pie borta). Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

7.17 Visiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot motorizētos un buru kuģošanas līdzekļus, kuģošana atļauta - visiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot motorizētos un buru kuģošanas līdzekļus, kuģošana atļauta. Diennakts tumšajā laikā zīmes apzīmējumu neizgaismo.

8 Zīmju uzstādīšanas piemēri.

"Kuģa ceļš" virziens sakrīt ar straumes virzienu.