3.pielikums. Rajoni, kuros noteikti ātruma ierobežojumi, un to punktu koordinātas

Mācības tiešsaistē

3.pielikums. Rajoni, kuros noteikti ātruma ierobežojumi, un to punktu koordinātas